Zmluva

Dodatok č.2 k zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: SiNET A01 s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kukučínova 4250, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 45669945

Predmet zmluvy: Dodatok č.2 k k zmluve o poskytovaní verejných elektronických služieb

Zmluvná cena: 90.00 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.09.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021

Dokumenty Pdf Sinet dodatok 2.pdf ( veľkosť: 874,5 KB, aktualizované: Utorok 14. September 2021 10:36 )