Zmluva

Zmluva o zriadení vecného bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: MUDr. Mária Vaškovičová

Adresa objednávateľa: Kišovce 419, 059 12 Hôrka

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Batizovce

Adresa dodávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 00326119

Predmet zmluvy: zriadenie vecného bremena

Zmluvná cena: 300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.09.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021

Dokumenty Pdf zml vecne bremeno .pdf ( veľkosť: 3,1 MB, aktualizované: Piatok 17. September 2021 08:37 )