Zmluva

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZIO/0232/30800/0152/

Názov objednávateľa: Obec Batizovce

Adresa objednávateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO objednávateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Dúbravská cesta č.14, 841 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 35919001

Predmet zmluvy: prevod pozemkov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.08.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021

Dokumenty Pdf Zmluva prevod vlast. práva.pdf ( veľkosť: 3,2 MB, aktualizované: Utorok 14. September 2021 08:35 )