Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: 1.Ing. Tatiana Luhová, 2.Ing. Darina Gabrišová

Adresa objednávateľa: Dubnica nad Váhom, Žilina

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Mengusovce

Adresa dodávateľa: 123, 05936 Mengusovce

IČO dodávateľa: 00326402

Predmet zmluvy: Kúpa pozemkov v kú Mengusovce LV 407 par. č. KNC129/2 - 98 m 2 a par.č. KNC139/2-158m 2 odčlenených Geometrickým plánom č. 119/2020 zo dňa 19.10.2021

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: 407; Katastrálne územie: Mengusovce; Parcela číslo: C129, C 139;

Zmluvná cena: 1035.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.09.2021

Datum zverejnenia: 13.09.2021

Dokumenty Pdf KZ_Luhova Gabrisova (1).pdf ( veľkosť: 135,2 KB, aktualizované: Pondelok 13. September 2021 13:35 )