Zmluva

Zmluva o spolupráci

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4/2021

Názov objednávateľa: Základná umelecká škola

Adresa objednávateľa: Školská 1, 05971 Ľubica

IČO objednávateľa: 42238749

Názov dodávateľa: Mgr. Radoslava Kornajová

Adresa dodávateľa: Mlynica 24

IČO dodávateľa: 53553721

Predmet zmluvy: TO

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.08.2021

Datum zverejnenia: 13.09.2021

Dokumenty Pdf Zmluva o spolupráci medzi zmluvnými stranami R. Kornajovou a ZUŠ Ľubica 1.09.2021.pdf ( veľkosť: 292,4 KB, aktualizované: Pondelok 13. September 2021 07:39 )