Zmluva

Zmluva o Municipálnom úvere

Identifikácia

Číslo zmluvy: 80/003/21

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko a.s.

Adresa dodávateľa: Žilina, Hodžova 11

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet zmluvy: Predfinancovanie nenávratného finančného príspevku pri projekte: "Viacúčelové športové ihrisko"

Zmluvná cena: 28310.87 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.07.2021

Datum zverejnenia: 14.07.2021

Dokumenty Pdf scan_7_21.pdf ( veľkosť: 197,4 KB, aktualizované: Streda 14. Júl 2021 11:57 )