Zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 309070X668

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: Pôdohospodárska platobná agentúra

Adresa dodávateľa: Bratislava, Hraničná 12

IČO dodávateľa: 30794323

Predmet zmluvy: Viacúčelové športové ihrisko

Zmluvná cena: 28310.87 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.04.2021

Datum zverejnenia: 18.06.2021

Dokumenty Pdf zmluva_PPA.pdf ( veľkosť: 4,4 MB, aktualizované: Piatok 18. Jún 2021 10:14 )