Zmluva

Dodatok č. 13

Identifikácia

Číslo zmluvy: 12/L/2006

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: Brantner Nova, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves, Sadová 13

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet zmluvy: Zmena ceny za zneškodňovanie odpadov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.12.2020

Datum zverejnenia: 11.12.2020

Dokumenty Pdf scn_014.pdf ( veľkosť: 231,2 KB, aktualizované: Piatok 11. December 2020 14:42 )