Zmluva

Zmluva o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Bratislava, Miletičova 3

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty pre mobilného asistenta sčítania obyvateľov v roku 2021

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.12.2020

Datum zverejnenia: 04.12.2020

Dokumenty Pdf scn_013.pdf ( veľkosť: 329,6 KB, aktualizované: Piatok 04. December 2020 11:57 )