Zmluva

Zmluva a NFV

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: MF SR

Adresa dodávateľa: Bratislava, Štefanovičova 5

IČO dodávateľa: 00151742

Predmet zmluvy: Poskytnutie NFV zo štátnych finančných aktív

Zmluvná cena: 2227.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.11.2020

Datum zverejnenia: 18.11.2020

Dokumenty Pdf scn_012.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Streda 18. November 2020 11:26 )