Zmluva

Darovacia zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: KRHZ-PO-VO-444-010

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: MV SR

Adresa dodávateľa: Bratislava, Pribinova 2

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Bezplatný prevod hnuteľných vecí vo vlastníctve SR v správe MV SR

Zmluvná cena: 60594.60 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.11.2020

Datum zverejnenia: 18.11.2020

Dokumenty Pdf scn_011.pdf ( veľkosť: 608,8 KB, aktualizované: Streda 18. November 2020 11:23 )