Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poľanovce

Adresa dodávateľa: Poľanovce 32

IČO dodávateľa: 31966357

Predmet zmluvy: Zabezpečenie výkonu správy a údržby miestneho cintorína

Zmluvná cena: 1.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.09.2020

Datum zverejnenia: 16.09.2020

Dokumenty Pdf scn_008.pdf ( veľkosť: 90 KB, aktualizované: Streda 16. September 2020 08:55 )