Zmluva

Dodatok č. 2

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4419008532

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: PKF - Prvá Komunálna Finančná, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prešov, Hlavná 2

IČO dodávateľa: 52329763

Predmet zmluvy: Dopoistenie súboru hnuteľného majetku

Zmluvná cena: 1.60 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.09.2020

Datum zverejnenia: 16.09.2020

Dokumenty Pdf scn_007.pdf ( veľkosť: 386,4 KB, aktualizované: Streda 16. September 2020 08:49 )