Zmluva

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Osturňa

Adresa objednávateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa

IČO objednávateľa: 00326453

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a. s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Účastníkovi je zvolený program Služby poskytovaný za cenu uvedenú v Tabuľke č. 1, doba viazanosti ak je pre túto Službu dohodnutá, nie je týmto Dodatkom dotknutá a plynie na ďalej bez zmeny a Podnik účtuje cenu v závislosti od toho, v ktorom momente doby viazanosti sa Účastník nachádza.

Zmluvná cena: 6.00 €/mesiac bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.07.2019

Datum zverejnenia: 06.04.2020

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (3).PDF ( veľkosť: 717,6 KB, aktualizované: Pondelok 06. Apríl 2020 14:43 )