Zmluva

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Osturňa

Adresa objednávateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa

IČO objednávateľa: 00326453

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a. s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: Podnik a účastník uzatvárajú vo vzťahu k Službe Verejná telefónna služba oznančenej v Tabuľke č. 1 Dodatok, ktorým sa Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre Službu Verejná telefónna služba s tel. číslom identif. v tab. č. 1 mení a upravuje v rozsahu a spôsobom zvedeným v tomto Dodatku k Zmluve o balíku.

Zmluvná cena: 15.00 €/mesiac bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.07.2019

Datum zverejnenia: 06.04.2020

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb.PDF ( veľkosť: 730,4 KB, aktualizované: Pondelok 06. Apríl 2020 14:34 )