Zmluva

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi.

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: NATUR-PACK, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 25, Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

Zmluvná cena: 10220.91 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.04.2020

Datum zverejnenia: 06.04.2020

Dokumenty Pdf zmluva--NATUR---PACK_2020.pdf ( veľkosť: 604 KB, aktualizované: Pondelok 06. Apríl 2020 11:21 )