Zmluva

Dodatok č. 1

Identifikácia

Číslo zmluvy: 4419008522

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Bratislava, Štefánikova 17

IČO dodávateľa: 31595545

Predmet zmluvy: poistenie

Zmluvná cena: 44.05 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.03.2020

Datum zverejnenia: 01.04.2020

Dokumenty Pdf scn_001.pdf ( veľkosť: 374,1 KB, aktualizované: Streda 01. Apríl 2020 09:37 )