Zmluva

Zmluva č. 1404552 08U02

Identifikácia

Číslo zmluvy: 140452 08U02

Názov objednávateľa: Obec Olšavica

Adresa objednávateľa: č. 94, 05373 Olšavica

IČO objednávateľa: 00329444

Názov dodávateľa: Environmentálny fond

Adresa dodávateľa: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 30796491

Predmet zmluvy: Úprava práv a povinnosti zmluvných strán - Rekonštrukcia materskej školy

Zmluvná cena: 200000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.11.2019

Datum zverejnenia: 23.01.2020

Dokumenty Pdf img262.pdf ( veľkosť: 8,7 MB, aktualizované: Štvrtok 23. Január 2020 11:00 )