Zmluva

Zmluva o dielo č.11/2019

Identifikácia

Číslo zmluvy: 11/2019

Názov objednávateľa: Obec Olšavica

Adresa objednávateľa: č. 94, 05373 Olšavica

IČO objednávateľa: 00329444

Názov dodávateľa: Larus & Lebrant, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Ružová 1002/12, 900 31 Stupava

IČO dodávateľa: 35822872

Predmet zmluvy: Realizácia stavebných prác na stavbe budovy materskej školy v obci Oľšavica

Zmluvná cena: 207195.80 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.11.2019

Datum zverejnenia: 23.01.2020

Dokumenty Pdf img261.pdf ( veľkosť: 3,7 MB, aktualizované: Štvrtok 23. Január 2020 10:49 )