Zmluva

Nájomná zmluva č.B/91/2019 o nájme hrobového miesta

Identifikácia

Číslo zmluvy: B/91/2019

Názov objednávateľa: Mária Drencsényiová

Adresa objednávateľa: Hrabušice

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Betlanovce

Adresa dodávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO dodávateľa: 00328952

Predmet zmluvy: Nájom hrobového miesta

Zmluvná cena: 10.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.05.2019

Datum zverejnenia: 21.01.2020

Dokumenty Pdf NZ hrobové miesto B 91.pdf ( veľkosť: 28,4 KB, aktualizované: Utorok 21. Január 2020 12:01 )