Zmluva

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Bio-Nexus, SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Klincová 2136/35, Bratislava

IČO dodávateľa: 46812342

Predmet zmluvy: Obchodné meno spoločnosti Cleerio SK s.r.o. sa mení na Bio-Nexus SK s.r.o. Poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy sa predlžuje na dobu určitú a to do 3.4.2021.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.01.2020

Datum zverejnenia: 21.01.2020

Dokumenty Pdf Dodatok-2 navrh.pdf ( veľkosť: 117,5 KB, aktualizované: Utorok 21. Január 2020 10:56 )