Zmluva

Prenájom nehnuteľnosti

Identifikácia

Číslo zmluvy: NZ 1

Názov objednávateľa: Obec Korytné

Adresa objednávateľa: č. 14, 05305 Korytné

IČO objednávateľa: 35529547

Názov dodávateľa: Rimsko- katolícka cirkev

Adresa dodávateľa: Poľanovce 32

IČO dodávateľa: 31966357

Predmet zmluvy: Prenájom nehnuteľnosti

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť prenájom pozemkov cintorína; List vlastníctva číslo: 338; Katastrálne územie: Korytné; Parcela číslo: E-KN 1/1,E-KN237/1;

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.01.2020

Datum zverejnenia: 21.01.2020

Dokumenty