Zmluva

Zmluva o údržbe ekonomických systémov VEMA-PAM, VEMA-EKOS operačných systémov, software a hardware

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5

Adresa objednávateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica

IČO objednávateľa: 42017912

Názov dodávateľa: Anton Frohn

Adresa dodávateľa: Pod kaštieľom 644/44

IČO dodávateľa: 40922855

Predmet zmluvy: Údržba ekonomických systémov VEMA-PAM, VEMA-EKOS operačných systémov, software a údržba hardware počítačov, na ktorých je APV inštalované u objednávateľa.

Zmluvná cena: 49.00 €/mesiac bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.01.2020

Datum zverejnenia: 21.01.2020

Dokumenty