Zmluva

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: 19/36/054/134

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: ÚPSVaR

Adresa dodávateľa: Poprad, Hraničná 13

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovných miest

Zmluvná cena: 1565.42 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.12.2019

Datum zverejnenia: 11.01.2020

Dokumenty Pdf scn0001.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Sobota 11. Január 2020 20:44 )