Zmluva

Dodatok č. 12

Identifikácia

Číslo zmluvy: 12/L/2006

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves, Sadová 13

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet zmluvy: Zber komunálneho odpadu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.11.2019

Datum zverejnenia: 28.11.2019

Dokumenty Pdf scn0002.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Štvrtok 28. November 2019 21:15 )