Zmluva

Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia školským a predškolským zariadeniam

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Vikartovce

Adresa objednávateľa: Školská 138/6, 05919 Vikartovce

IČO objednávateľa: 37876457

Názov dodávateľa: Gas Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa

Adresa dodávateľa: Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31691552

Predmet zmluvy: dodávka ovocia do MŠ

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.09.2019

Datum zverejnenia: 11.09.2019

Dokumenty Pdf Gas Familia Zmluva MŠ.pdf ( veľkosť: 163,6 KB, aktualizované: Streda 11. September 2019 13:34 )