Zmluva

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Identifikácia

Číslo zmluvy: 14/2019

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce

Adresa objednávateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce

IČO objednávateľa: 35545992

Názov dodávateľa: osobnyudaj.sk, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Garbiarska 5, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 50528041

Predmet zmluvy: úprava postupu, práv a povinností pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoloč.činnosti

Zmluvná cena: 120.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.07.2019

Datum zverejnenia: 11.07.2019

Dokumenty Pdf 14 2019.pdf ( veľkosť: 4,1 MB, aktualizované: Štvrtok 11. Júl 2019 10:43 )