Zmluva

kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2

Názov objednávateľa: Vladimíra Čonková

Adresa objednávateľa: Liptovská Porúbka

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Liptovská Porúbka

Adresa dodávateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170

IČO dodávateľa: 17061229

Predmet zmluvy: predaj RD č. 109 a zastavaného pozemku parcela KN-C č. 305

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť rodinný dom, pozemok; List vlastníctva číslo: 133; Katastrálne územie: Liptovská Porúbka; Parcela číslo: 305; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 109

Zmluvná cena: 5852.13 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.07.2019

Datum zverejnenia: 11.07.2019

Dokumenty Pdf KZ Conkova dodatok 2.pdf ( veľkosť: 381 KB, aktualizované: Štvrtok 11. Júl 2019 09:51 )