Zmluva

Príspevok ÚPSVaR

Identifikácia

Číslo zmluvy: 19/36/50J/33

Názov objednávateľa: Obec Poľanovce

Adresa objednávateľa: č. 7, 05305 Poľanovce

IČO objednávateľa: 00329487

Názov dodávateľa: Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Adresa dodávateľa: Poprad, Hraničná 13

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Poskytnutie príspevku na služby zamestnanosti

Zmluvná cena: 8420.85 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.06.2019

Datum zverejnenia: 07.07.2019

Dokumenty Pdf scn0002.pdf ( veľkosť: 914,5 KB, aktualizované: Nedeľa 07. Júl 2019 21:04 )