Zmluva

Zmluva o bežnom účte na dotácie

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jalovec

Adresa objednávateľa: 2, 03221 Jalovec

IČO objednávateľa: 00315281

Názov dodávateľa: VÚB, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

IČO dodávateľa: 31320155

Predmet zmluvy: zmluva o bežnom účte na prijatie dotácií zo štátneho rozpočtu SR

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.06.2019

Datum zverejnenia: 27.06.2019

Dokumenty Pdf zmluva VUB - dotačný účet.pdf ( veľkosť: 357,1 KB, aktualizované: Štvrtok 27. Jún 2019 11:50 )