Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2017-001603

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Adresa dodávateľa: Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

IČO dodávateľa: 00681156

Predmet zmluvy: Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica

Zmluvná cena: 191530.27 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.06.2019

Datum zverejnenia: 26.06.2019

Dokumenty Pdf D01_ SEP-IMRK3-2017-001603 - text.pdf ( veľkosť: 1,6 MB, aktualizované: Streda 26. Jún 2019 08:39 )