Zmluva

Dodatok č. 1 k zmluve č. 21/M/2019

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Mgr. Tomáš Čižik

Adresa dodávateľa: Nad traťou 1415/12, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 47948604

Predmet zmluvy: Činnosť stavebného dozora na stavbe Novostavba materskej školy v obci Hranovnica

Zmluvná cena: 1667.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.06.2019

Datum zverejnenia: 20.06.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 - Mandátna zmluva - Čižik.pdf ( veľkosť: 58,3 KB, aktualizované: Štvrtok 20. Jún 2019 16:41 )