Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišské Tomášovce

Adresa objednávateľa: Kostolná 12/20, 05201 Spišské Tomášovce

IČO objednávateľa: 00329649

Názov dodávateľa: AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Pod Hrádkom 13373/30, 08005 Prešov

IČO dodávateľa: 36450642

Predmet zmluvy: obstáranie technológie - vybavenie zberného dvora - traktor

Zmluvná cena: 63450.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.06.2019

Datum zverejnenia: 13.06.2019

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva.pdf ( veľkosť: 754 KB, aktualizované: Štvrtok 13. Jún 2019 12:12 )