Zmluva

Zmluva o združenej dodávke plynu

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Výborná

Adresa objednávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO objednávateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Innogy Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava

IČO dodávateľa: 44291809

Predmet zmluvy: Združená dodávka plynu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.06.2019

Datum zverejnenia: 13.06.2019

Dokumenty Pdf 20190613112806.pdf ( veľkosť: 233,4 KB, aktualizované: Štvrtok 13. Jún 2019 11:28 )