Zmluva

Poskytnutie sponzorského príspevku.

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Tatranská odpadová spoločnosť,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Žakovce 189 ,059 73

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet zmluvy: Poskytnutie finančného príspevku na akciu VITAJ LETO 2019.

Zmluvná cena: 300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.06.2019

Datum zverejnenia: 13.06.2019

Dokumenty Pdf sken0001.pdf ( veľkosť: 549 KB, aktualizované: Štvrtok 13. Jún 2019 09:08 )