Zmluva

Zmluva o poskytovaní stravy.

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: VARSPOL, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kudlovská 240/55, 066 01 Humenné

IČO dodávateľa: 51 475 588

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je poskytovanie stravy pre občanov v obci Hozelec a podmienky, za ktorých bude strava poskytovaná.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.05.2019

Datum zverejnenia: 13.06.2019

Dokumenty Pdf sken.pdf ( veľkosť: 853 KB, aktualizované: Štvrtok 13. Jún 2019 08:52 )