Zmluva

Nájomná zmluva uzatvorená podľa §663 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Katarína Mačáková

Adresa objednávateľa: Slovenského raja 252/88, 053 15 Letanovce

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Betlanovce

Adresa dodávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO dodávateľa: 00328952

Predmet zmluvy: Prenájom nebytových priestorov KD

Zmluvná cena: 70.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.06.2019

Datum zverejnenia: 12.06.2019

Dokumenty Pdf nájomná zmluva KD.pdf ( veľkosť: 63,2 KB, aktualizované: Streda 12. Jún 2019 08:01 )