Zmluva

Zmluva o zvoze odpadu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/AH/2019

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: František Pačan

Adresa dodávateľa: SNP 189/164, 059 16 Hranovnica

IČO dodávateľa: 52231194

Predmet zmluvy: Odvoz odpadu objednávateľa do zariadenia na zneškodnenie odpadov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.03.2019

Datum zverejnenia: 05.06.2019

Dokumenty Pdf Zvoz odpadu - František Pačan.pdf ( veľkosť: 69,4 KB, aktualizované: Streda 05. Jún 2019 13:47 )