Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2019

Názov objednávateľa: Obec Litmanová

Adresa objednávateľa: 79, 06531 Litmanová

IČO objednávateľa: 330019

Názov dodávateľa: Mikuláš Sikorjak

Adresa dodávateľa: Litmanová 173, 065 31 p. Jarabina

IČO dodávateľa: 44371110

Predmet zmluvy: Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje, že pre mandanta bude vykonávať činnosť podľa potreby a to najmä údržba obecných budov a majetku, údržba a čistenie verejných priestranstiev a cintorínov, práce v lese.

Zmluvná cena: 4.30 €/hod bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.05.2019

Datum zverejnenia: 16.05.2019

Dokumenty Pdf Zmluva o dielo - M.S. 2019.pdf ( veľkosť: 209 KB, aktualizované: Štvrtok 16. Máj 2019 14:39 )