Zmluva

Zmluva o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Identifikácia

Číslo zmluvy: 39534

Názov objednávateľa: Obec Osturňa

Adresa objednávateľa: Osturňa č. 153, 05979 Osturňa

IČO objednávateľa: 00326453

Názov dodávateľa: Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Adresa dodávateľa: Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3

IČO dodávateľa: 00177474

Predmet zmluvy: Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce

Zmluvná cena: 3000.00 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.04.2019

Datum zverejnenia: 16.05.2019

Dokumenty Pdf Zmluva č. 39 534.PDF ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Štvrtok 16. Máj 2019 10:16 )