Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hybe

Adresa objednávateľa: č. 2, 03231 Hybe

IČO objednávateľa: 00315231

Názov dodávateľa: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hybe

Adresa dodávateľa: 03231 Hybe 122

IČO dodávateľa: 31902529

Predmet zmluvy: Nájom školskej budovy súp.č.140 a pozemky p.č.44/1 KN-C a 44/6 KN-C v k.ú Hybe

Zmluvná cena: 6000.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.05.2019

Datum zverejnenia: 15.05.2019

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva , ECAV Hybe, Obec Hybe.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Streda 15. Máj 2019 15:46 )