Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 12/K/2019

Názov objednávateľa: Obec Hranovnica

Adresa objednávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica

IČO objednávateľa: 00326224

Názov dodávateľa: Peter Mitter s manž. Kamilou

Adresa dodávateľa: Dubina 512/5, 059 16 Hranovnica

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Prevod pozemkov KN-C 3339/27 a KN-C 3339/28, k.ú. Hranovnica

Zmluvná cena: 472.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.05.2019

Datum zverejnenia: 02.05.2019

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva - Mitter.pdf ( veľkosť: 75,8 KB, aktualizované: Utorok 30. Apríl 2019 10:42 )