Zmluva

Zmluva o dielo č. 1/2019

Identifikácia

Číslo zmluvy: 1/2019

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: SPEKSNER V.B.

Adresa dodávateľa: Tatranská Kotlina 67, 059 54 Vysoké Tatry

IČO dodávateľa: 30259665

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je záväzok subdodávateľa vykonávať deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce v katastri Obce Lomnička ako komplexné asanačné a DDD služby na rok 2019

Zmluvná cena: 1000.00 €/rok bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.02.2019

Datum zverejnenia: 01.03.2019

Dokumenty Pdf img-226142441.pdf ( veľkosť: 394,8 KB, aktualizované: Utorok 26. Február 2019 14:32 )