Zmluva

Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9/7/11/0081/15

Názov objednávateľa: Obec Lomnička

Adresa objednávateľa: Lomnička č.66, 06503 Podolínec

IČO objednávateľa: 00330027

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Po vzájomnej dohode uzatvorenie Dodatku k zmluve č. 9/7/11/0081/15 o poskytovaní služby technickej ochrany objektu s vývodom signálu na PCO OR PZ Stará Ľubovňa

Zmluvná cena: 21.85 €/mesiac bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.02.2019

Datum zverejnenia: 26.02.2019

Dokumenty Pdf img-226104223.pdf ( veľkosť: 518,2 KB, aktualizované: Utorok 26. Február 2019 11:00 )