Zmluva

zmluva č.08/111/19Pv

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: PVPS

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17,05889 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet zmluvy: o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.01.2019

Datum zverejnenia: 12.02.2019

Dokumenty Pdf scan0013.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Utorok 12. Február 2019 09:26 )