Zmluva

Dodatok č.1

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Poprad.

Adresa dodávateľa: Hraničná 667/13,05801 Poprad

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: k dohode č.18/36/52A/28 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.02.2019

Datum zverejnenia: 11.02.2019

Dokumenty Pdf scan0011.pdf ( veľkosť: 3,3 MB, aktualizované: Pondelok 11. Február 2019 08:47 )