Zmluva

zmluva o spracovaní osobných údajov.

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Hozelec

Adresa objednávateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec

IČO objednávateľa: 00326208

Názov dodávateľa: MADE spol.s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A,974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet zmluvy: doba spracúvania osobných údajov.

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.12.2018

Datum zverejnenia: 16.01.2019

Dokumenty Pdf scan0004.pdf ( veľkosť: 2,7 MB, aktualizované: Streda 16. Január 2019 09:37 )