Zmluva

Potravinársky tovar

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Astera, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stromová č. 5, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 36238091

Predmet zmluvy: Zmluva o dodávke potravinárskeho tovaru

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.09.2015

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty Pdf Zmluva Astera.pdf ( veľkosť: 557,2 KB, aktualizované: Piatok 11. Január 2019 12:11 )