Zmluva

Potravinársky tovar

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Inmedia, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, 060 01 Zvolen

IČO dodávateľa: 36019208

Predmet zmluvy: Zmluva o dodávke potravinárskeho tovaru

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.09.2015

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty Pdf Zmluva Inmedia.pdf ( veľkosť: 914,9 KB, aktualizované: Piatok 11. Január 2019 12:09 )