Zmluva

Potravinársky tovar

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa objednávateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO objednávateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Nordfood s.r.o.

Adresa dodávateľa: Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové zámky

IČO dodávateľa: 45702861

Predmet zmluvy: Zmluva o dodávke potravinárskeho, drogistického prípadne iného tovaru z obchodnej ponuky

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.09.2015

Datum zverejnenia: 11.01.2019

Dokumenty Pdf Zmluva Nordfood.pdf ( veľkosť: 692 KB, aktualizované: Piatok 11. Január 2019 12:06 )